Zie foto's en video's van de meest recente acties van Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen op onze Facebookpagina: @rotterdamverwelkomt

▸ 2022

Iedereen is onze buur

Op 5 maart sprak Rotterdam zich uit tegen de oorlog in de Oekraine en verklaarde zich solidair met de vluchtelingen. 'Oekrainers zijn onze buren' stelde de burgemeester in zijn bewogen en goede toespraak. Heel goed deze solidariteit en welkom voor vluchtelingen uit de Oekraine. Het staat wel in schril contrast met de eerdere beelden aan de Poolse grens en de beelden van het terugduwen van boten ofwel Fort Europa. 
Alle mensen die vluchten voor oorlog en geweld zijn welkom in Rotterdam, ook de mensen uit Jemen, Syrie, Afghanistan, Palestina , Eritrea, enz. Iedereen is onze buur en er is pas wereldvrede als er overal vrede is. Op de foto vluchtelingen uit Jemen, Palestina, Syrie en Afrika die zijn gehuisvest op een boot in Schiedam. Heel goed dat ze er bij waren. Zij snappen als geen ander wat Oekrainers nu meemaken, daarom waren ze erbij, legden ze uit. De burgemeester heeft ook met ze gesproken (laatste foto) en zijn speech vertaalt voor ze. Heel goed. Deze mensen zijn ook onze buren. Veel Rotterdammers voelen speciale band met palestina en midden oosten. Zij maken ook deel uit van Rotterdam. Zij zouden het zeer waarderen als we met de burgemeester voorop ons ook duidelijk uitspreken als Gaza weer eens gebombardeerd wordt bijvoorbeeld.

Nacht van de vluchteling

Ieder jaar organiseert stichting Vluchteling de nacht van de vluchteling. Een nacht 40 km lopen, uit solidariteit voor de vluchtelingen. En natuurlijk veel sponsors werven voor noodhulp vluchtelingen.
In 2022 werd bijna 1,2 miljoen opgehaald. De nacht van de vluchteling laat zien dat solidariteit nog bestaat. Landelijk zo'n vierduizend lopers die samen ruim 1,198 miljoen euro bijeen brachten met ruim 43.000 sponsors voor noodhulp vluchtelingen wereldwijd.
Ook mensen van Rotterdam verwelkomt vluchtelingen waren er bij. Dit keer met een team van de Pauluskerk dat 10.698 euro aan sponsorgeld ophaalde.
Dank aan alle sponsors voor het fantastische bedrag dat we bij elkaar gesponsord kregen. Ook aan de vrijwilligers die midden in de nacht en bij de finish klaar stonden met thee, ontbijt, blarenpleisters, aanmoedigingen, dank dank dank.

Rotterdamse organisaties willen geen quotum

Op donderdag 15 september boden 20 vertegenwoordigers van het platform Rotterdam verwelkomt vluchtelingen namens 135 Rotterdamse organisaties een manifest aan het stadsbestuur aan. Hierin wordt opgeroepen tot een ruimhartige opvang van vluchtelingen in de stad. Waar de nood hoog is past menselijkheid en geen quotum van 500 asielzoekers zoals het stadsbestuur nu hanteert. Rotterdam kan een grotere bijdrage leveren en zou dat ook moeten doen gezien de landelijke opvangcrisis. We moeten af van menselijke drama's zoals in Ter Apel. De organisaties willen hier zelf ook aan bijdragen en doen dit ook al. Zoals de woningcorporaties die een enorme inspanning hebben geleverd om te zorgen dat Rotterdam haar taakstelling voor statushouders kon halen.
De organisaties zijn een goede afspiegeling van de Rotterdamse samenleving - religieuze, culturele, maatschappelijke en jongerenorganisaties. Behalve de spreker names het platform (van de Pauluskerk) werden de diverse geledingen vertegenwoordigd door sprekers van het Convent van Kerken, Havensteder, Maas Theater en Dans, politieke jongerenorganisaties en de mensen van het nachtprotest voor het stadhuis.

Maatschappelijke organisaties (via Havensteder):

"Havensteder zet zich als woningcorporatie in voor het huisvesten van mensen die dit niet zelf kunnen organiseren en bieden hen een betaalbaar thuis. De huidige crisis in de opvang gaat ons dan ook zeer aan het hart. Dit is een gezamenlijke uitdaging, waar we samen voor staan, wij willen ons inzetten. voor betere samenwerking met de gemeentelijke diensten. Goede coördinatie zorgt voor een snellere toewijzing van woningen. Ook gezien extra instroom Oekraïners. Laten we daarnaast werk maken van de mogelijkheden om de gemeentelijke bouwopgave ten behoeve van betaalbare woningen te versnellen. En op zoek gaan naar locaties voor tijdelijke woningen. Daarom doen we dan ook een oproep aan de gemeente Rotterdam om samen (een) thuis te geven aan de statushouders."

Culturele organisaties (via Maas Theater en Dans):

"De hoeveelheid ondertekenaars van dit manifest maar ook het protest van afgelopen dinsdag laten zien hoeveel bereidheid er is in Rotterdam om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor deze crisis. Veel organisaties, veel Rotterdammers zijn bereid om een steentje bij te dragen, zo ook de culturele sector. Maar we zien bij het college vooral onwil. Onwil om te doen wat er nu juist zo hard nodig is. In plaats daarvan wordt er alles aan gedaan om mensen buiten de stad te houden en wordt er selectief omgegaan met wie het wél of niet zou verdienen om opgevangen te worden. Wij vinden dat iedereen een menswaardige opvang verdiend. Het huidige beleid biedt geen oplossingen maar treft de mensen die al geraakt werden, alleen nog maar harder. We kunnen veel meer doen, we moeten veel meer doen. De kunst- en cultuursector is er voor iedereen in Rotterdam. We hebben een groot hart voor allen die zich in deze stad bevinden, het Maaspodium specifiek vooral ook voor de jeugd en jongeren. We hopen door het ondertekenen van het manifest het college het beleid wil heroverwegen en roepen op voor meer gelijkwaardigheid. Deze tijd vraagt om een menselijke benadering in plaats van vast te houden aan cijfertjes en quota."

Actievoerders (via vertegenwoordiger nachtprotest stadhuis):

"De afgelopen twee weken hebben er steeds drie mensen als protest de nacht doorgebracht voor het stadhuis. We wilden aan Rotterdam en met de name de raadsleden en wethouder laten zien dat we solidair zijn met de vluchtelingen in Ter Apel die in een mensonterende situatie ’verwelkomt’ worden in Nederland. Veel mensen reageerden positief op ons protest. Veel mensen leken samen met ons te voelen dat we allang door een ondergrens van menselijkheid zijn gegaan. Rotterdam kan én moet veel meer doen voor structurele opvang voor vluchtelingen. Die verantwoordelijk hebben we te nemen als stad."

De ondertekenaars van het manifest vinden dat er best een tandje bij kan en geven aan dat zij daarbij graag willen helpen. De wethouder bleef star vasthouden aan het quotum. We zullen terugkomen en de stem vanuit de Rotterdamse samenleving om een menselijker beleid voor vluchtelingen, blijven laten horen. Deze coalitie-afspraak over het quotum moet worden opengebroken.

Het manifest is te vinden op de website hieronder, Rotterdamse organisaties die willen aansluiten, zijn welkom. http://www.rotterdamverwelkomtvluchtelingen.com/▸ 2021

Nederland moet Afghanen helpen, hier en daar

Zo’n 150 tot 200 mensen deden mee aan de solidariteitsmanifestatie zaterdagmiddag 21 augustus 2021 naast de Markthal in Rotterdam.Georganiseerd door het platform Rotterdam verwelkomt vluchtelingen en Afgaanse mensen uit Rotterdam en omgeving
De stemming was geëmotioneerd en tegelijk strijdbaar. Er waren vooral Afghaanse sprekers die hun zorgen uitspraken over de situatie in Afghanistan, iedereen heeft familie en vrienden daar waar ze veel angstige berichten van krijgen. Maar ook scherpe politieke analyses over de rol van Amerika en de NAVO.
Er waren opvallend veel vrouwen. Afghaanse vrouwen en ook verschillende andere vrouwengroepen uit Rotterdam die solidair zijn met de vrouwen in Afghanistan, zoals Donadaria en Rosa en groepen uit Botu.
Ook waren er veel betrokken Afghaanse jongeren, die ook het woord vroegen en felle betogen hielden.
Naast Afghanen spraken Eduard Nazarski en lokale politici van D66, CU en SP. De Afghaanse dichteres Azzar Anhanger droeg enkele mooie gedichten over haar land voor.

De eisen van de demonstranten richting kabinet zijn:
 • Alle Afghanen die zich ingezet hebben voor de Nederlandse vredesmissies - met hun gezinnen - zo snel mogelijk veilig evacueren naar Nederland.
 • Met spoed een humaner asielbeleid formuleren om vluchtelingen uit Afghanistan en aan de randen van Europa bescherming te bieden en in Nederland asiel te verlenen. Onder meer op de Griekse eilanden waar tienduizenden Afghanen vast zitten.
 • Ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde Afghanen voor onbepaalde tijd niet terug sturen.
 • Afghanistan erkennen als onveilig land zodat mensen in principe asiel krijgen.

De demonstranten benadrukten dat we niet alleen Afghanen op de vlucht hier een veilige plek moeten bieden maar dat Nederland er ook alles aan moet doen dat Afghanen in hun eigen land weer veilig zijn. Politieke, diplomatieke en culturele druk om mensenrechten daar te beschermen.
Tenslotte riep de manifestatie op deel te nemen aan de manifestaties 28 augustus die internationaal worden georganiseerd, ook in Amsterdam, om 15 uur op de Dam.
We willen niet machteloos blijven kijken naar de beelden van Afghanistan. Maar hier en nu Afghanen helpen door druk te blijven uitoefenen op het asielbeleid van Afghanen. Nederland moet Afghanen helpen, hier en daar.

Eduard Nazarski.
Waardige manifestatie voor Afghanistan, in Rotterdam. De woede omdat hun land zo in de steek is gelaten, en ook de angst voor gezinsleden, familie en vrienden die nog in Afghanistan zijn was duidelijk voelbaar.
Deel van mijn korte toespraak was een oproep aan de regering, uit te gaan van feiten, en het beleid niet te baseren de angst voor, het spook van de zogenaamde ‘aanzuigende werking’. (Zie ook het stuk van Carolus Grütters van de Radboud Universiteit, in de NRC: https://www.nrc.nl/.../aanzuigende-werking-is-drogreden...).
Een tweede punt: kabinet realiseer je hoeveel draagvlak er is voor ontvangst van vluchtelingen in onze samenleving, en maak gebruik van de honderden lokale initiatieven zoals Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen om de ontvangst van vluchtelingen soepel te laten verlopen. (Zie ook het blog van Monique Kremer, voorzitter van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken:https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/... ).Freedom for Afghanistan

Zaterdag 11 september op veel plaatsen manifestaties Afghanistan. Ook in Rotterdam, honderden mensen. vooral afghaanse mensen, veel vrouwen, veel jongeren. Goede sprekers. Het platform Rotterda verwelkomt vluchtelingen was erbij.


▸ 2020


No more moria

Honderden mensen waren 17 september bijeen om op te roepen voor evacuatie nu. Geen Moria meer. De manifestatie werd georganiseerd door een aantal jongeren en het platform Rotterdam verwelkomt vluchtelingen.

Onze eisen:
 • Een snelle evacuatie van alle vluchtelingen op Lesbos naar het Griekse vasteland en andere lidstaten van Europa zodat ze eindelijk een veilig, menswaardig onderkomen krijgen.
 • Onmiddellijke opvang van 1000 vluchtelingen waaronder 500 alleenreizende minderjarigen in Nederland.

We schamen ons voor het falend asielbeleid, moria is daar een schrijnen voorbeeld van.
We schamen voor het bewust laten voortbestaan van de mensonterende situatie in Lesbos om andere vluchtelingen af te schrikken naar Europa te komen.
We schamen ons voor de schamele Moria-deal van dit Kabinet. met mensenlevens doe je geen handjeklap. Bovendien zijn er rare eisen gesteld aan de opname van alleenreizende minderjarigen (jonger dan 14 jaar en 75 procent kans op asiel). Weinig van de jongeren in Moria voldoen hieraan.
Al 40 Rotterdamse partijen en organisaties hebben zich achter oproep geschaard.

Het was een inspirerende bijeenkomst met boeiende sprekers en
erg mooie muziek.

Sprekers:
 • Rana Orhan, initiatiefnemer
 • Ahmad al Sadeq, cultureel mediator Lesbos en Syrische vluchteling
 • Mirjam Huisman, directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
 • Anneke Kreemers, voormalige arts Lesbos
 • Anne Kooiman, docent Social Work, Hogeschool Rotterdam
 • Willem Schinkel, filosoof en socioloog, Erasmus Universiteit
 • Christopher Blok, woordkunstenaar
 • Léonie Janssen, namens Jonge Democraten Rotterdam, Jonge Socialisten Rijnmond, ROOD Rotterdam, DWARS Rotterdam-Rijnmond, Jongerenbeweging Oppositie, NIYA - NIDA Young Adults en PINK Zuid-Holland

Met muziek van:
 • Dyar, SOS Moria
 • Omar Nouitali en Ahmed Aziz, Syrische muzikantenBijdrage manifestatie SOS Moria

Willem Schinkel, filosoof en socioloog, Erasmus Universiteit

Lieve mensen,
Menslievendheid is wat velen van ons hier brengt en menslievendheid is belangrijk maar het is niet genoeg. Wat in Griekenland gebeurt, is geen ongeluk maar design.
Wat wij Europa noemen, is mogelijk op basis van een design waarin het overgrote deel van de wereld toegang tot Europa wordt ontzegd. Een design van grenzen, van concentratiekampen, van slavernij, kortom van geweld.
Er is gekozen voor bombardementen en wapenleveranties voor Afghanistan, Syrië en Jemen. Er is gekozen om Libië te betalen voor concentratiekampen waarin mensen tot slaaf gemaakt worden. Er is gekozen voor uitzichtloze opsluiting in Griekenland, Turkije, Spanje, Schiphol en Rotterdam. En er wordt, steeds weer, gekozen voor de verdrinkingsdood van mensen van kleur op de Middellandse Zee:
alleen al sinds het uitroepen van de ‘migratiecrisis’ in 2014 zijn ruim 18.000 mensen verdronken. Dit is wat Europa zegt: ‘voor onze verheven cultuur en identiteit is het nodig dat die mensen doodgaan.’ Voor de duidelijkheid: dat is niet alleen wat de
fascisten van Forum voor Democratie zeggen; het is wat Mark Rutte zegt, het is wat D66 zegt, en het is wat de Christen Unie zegt. En het is, zeggen ze, wat de man op de straat zegt, in het dreigement dat ‘draagvlak’ heet. Want er moet draagvlak voor migratie zijn, er moeten grenzen zijn, en dus moeten er mensen verdrinken
en opgesloten worden. En als dat al te pijnlijk zichtbaar wordt, kopen ze hun geweten af en zeggen ze tegen een handjevol mensen: jullie hoeven niet te verdrinken, jullie hoeven niet te worden opgesloten of, in een bizarre omkering: jullie krijgen een pardon voor de illegalisering die we zelf aan jullie opgelegd
hebben. Pardon?
Wat zeggen wij?
Wij zeggen dat deze politiek van de dood niet uit onze naam gebeurt.
Wij zeggen dat draagvlak ervoor ons niet bang maakt. Wij zeggen dat wij het niet
zijn die mensen in de armen van de fascisten drijven als we ons een leven voorstellen waarvoor niet de dood van anderen nodig is.
Wij zeggen dat er geen praktisch verschil is tussen wat de fascisten voorstaan en wat de liberalen, de christendemocraten en de sociaaldemocraten voorstaan.
Wij zeggen dat menslievendheid, de hand over het hart, niet genoeg is om de politiek van de dood te beëindigen.
Wij zeggen dat grenzen de manier zijn om ons tot volgzame arbeiders te maken, door ons te doen denken dat we een belang hebben bij iets dat natiestaat heet, door ons te doen denken dat het in ons belang is dat er mensen buiten blijven, buiten onze solidariteit.
Wij zeggen wat de Frans-Martinikaanse schrijver Aimé Césaire lang geleden al zei: “Europa is onverdedigbaar.”
Wie ‘Europa’ denkt te moeten verdedigen, voelt zich permanent bedreigd, slaat wild om zich heen en gaat het normaal vinden dat duizenden mensen verdrinken voor wat een superieure cultuur zou zijn. Dat kleingeestige en naargeestige Europa, dat niet om kan gaan met de boomerang waarin haar eigen verleden terugkomt, is geen verdediging waard.
Laten we de stap van protest naar politiek maken.
Laten we bouwen aan een politiek waarin we niet doen alsof migratie los staat van onze strijd tegen kapitalistische exploitatie.
Laten we de gekte onderkennen van het vragen of er wel racisme is in Nederland terwijl duizenden zwarte mensen verdrinken voor onze zogenaamde culturele zuiverheid. Laten we niet doen alsof de planetaire plundering die de aarde doet opwarmen losstaat van de roofbouw die we uit naam van Europa plegen op lichamen.
En laten we niet blijven bij eisen meer vluchtelingen toe te laten. Laten we niet alleen in de cijferdiscussies blijven hangen. Laten we meer eisen.
Laten we eisen dat de orde die op geweld berust radicaal gedemocratiseerd wordt.
Laten we werken aan solidariteit voorbij wit privilege en patriarchaat.
Laten we ons belachelijk maken in de ogen van degenen die het normaal vinden dat duizenden verdrinken of in concentratiekampen opgesloten worden, degenen ook die het normaal vinden om met verve te verdedigen dat de 1% het recht heeft hun uit te buiten.
Tot slot: laten we wat nu in Griekenland gebeurt als een van duizend redenen zien om ons te organiseren en om alles te eisen, vanuit de wetenschap dat alles altijd al van ons is, en dat geen geweld en geen fascistische draagvlakdreigementen ons
dat kunnen doen vergeten.
▸ 2018


Stuur ze niet terug naar onveilig Afghanistan

Zaterdag 27 mei goede en inspirerende manifestatie naast de markthal. Samen met amnesty hebben we op verschillende plekken in Rotterdam zo’n 600 handtekeningen opgehaald. Wij hadden op het grasveld naast de markthal een manifestatie met spandoeken en borden en vliegers. Met zeker 50 mensen van Afghaanse afkomst, mannen, vrouwen, jongeren en kinderen. Sharif Tourialai sprak namens de culturele stichting Afghanistan Rotterdam en mohamed Khateri namens Voice Afghanistan Women. Daphne malta vertelde over haar onderzoek over immigratie. De raadsleden Taylan Cicek (SP) en Tjalling Vonk (CU) spraken hun solidariteit uit en vertelden over hun aangenomen motie om uitzettingen uit Afghanistan te stoppen. De Afghaanse mensen waren blij met de solidariteit, de raadsleden waren blij de mensen te ontmoeten voor wie ze zich hadden ingezet, dat motiveerden hen nog meer.
Meer dan 1000 mensen op Welkom hier-festival

Meer dan 1000 mensen waren er afgelopen zaterdag op het Welkom Hier-festival in het Theater Zuidplein. De 'oude' en 'nieuwe' Rotterdammers genoten samen van theater, dans, films, eten en muziek uit alle windstreken van de wereld.

Ineke Palm, mede-initiatiefnemer van het festival namens Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen, waar SP-Rotterdam deel van uitmaakt, blikt tevreden terug: 'In het normale dagelijkse leven komen we elkaar misschien niet zo snel tegen, maar vandaag ontmoeten we elkaar en genieten we samen. Daarom ben ik hoopvol dat we samen aan onze mooie stad kunnen blijven bouwen.'

​Hieronder een sfeerimpessie in foto's en wellicht tot volgend jaar!
​Meer verhalen van bezoekers via het Facebookbericht van Ineke Palm.

Muziek uit Syrië...
...en uit Ethiopië...
... en Chili...
Stadsdichter Derek Otte schreef speciaal voor de gelegenheid een gedicht...
... dat werd voorgedragen door dichter Edwin de Voigt, die ook eigen werk las...
gevolgd door een van de Dichters voor Vrede, Jana Beranova.
Syrische poëzie van Adnan Alaoda...
... en een column van Carrie.
Een djembe-workshop voor de kleinsten...
... en theater van Formaat voor iedereen!
▸ 2015


Petitie "Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen"

Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen ontstond in september 2015 vanuit onderstaande petitie, een initiatief van meer dan zestig organisaties en individuen:

Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen

Wereldwijd zijn nu 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en onderdrukking. De beelden van kinderen op wrakke boten in de Middellandse zee of aangespoeld op een Turks strand rakeniedereen. Duizenden vluchtelingen kwamen al om het leven op weg naar Europa.

Europa, Nederland en Rotterdam moeten meer doen om deze mensen te helpen. We kunnen niet blijven praten over hoeveel vluchtelingen we kunnen en willen opnemen. De oorlog is al lang geen oorlog meer in verre landen. De slachtoffers staan ook bij ons op de stoep en hebben hulp nodig. Ze hebben daar ook recht op. Dat hebben we in 1948 al vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is onze plicht om onze deuren te openen voor mensen die vervolgd worden en verdreven zijn. Niemand verlaat zomaar huis en haard, met achterlaten van alles wat dierbaar is.

Het stadsbestuur heeft zich bereid getoond om vluchtelingen op te vangen in onze stad. Wij, Rotterdammers en Rotterdamse instellingen en organisaties willen ons inzetten en pleiten voor goede opvang en beleid om vluchtelingen ruimhartig welkom te heten. Vluchtelingen zijn mensen met kennis, ervaring en talenten en verdienen de ruimte en zonodig scholing of andere ontwikkelings-mogelijkheden om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.

Wij hechten er aan om duidelijk te maken dat de nieuwkomers en alle Rotterdammers zich in onze stad veilig moeten kunnen voelen, ieder met zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond en levenspraktijk.

Wij, burgers van Rotterdam, willen op onze beurt ook een steentje bijdragen om de vluchtelingen welkom te heten. We willen helpen waar nodig, met vrijwilligerswerk, geld en goederen.

Initiatiefnemers:
· Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam
· ROS, Rotterdams ongedocumenteerden Steunpunt
· Stichting Mara
· Samen010
· SPIOR, stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond
· Convent der Kerken
· Liberaal Joodse Gemeente
· Centrale Stuurgroep Protestante Kerken in Groot Rotterdam (PKN)
· RK Parochiefederaties Rechter Maasoever
· RK Vicariaat Ommoord-Zevenkamp
· Platform Levensbeschouwelijke & Religieuze Organisaties Rotterdam
· Humanistisch Verbond, afdeling Rotterdam
· SKIN-Rotterdam, Samen Kerk in Nederland
· Coalitie Rotterdammers voor Mekaar
· Stichting In Dialoog/Dag van de dialoog Rotterdam
· Vluchtelingenwerk Maasdelta
· Advokatenkollektief Rotterdam
· PBR, Platform Buitenlanders Rijnmond
· FNV Rotterdam
· ROSA, rotterdamse sociale alliantie
· De Nieuwe Universiteit Rotterdam
· Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie
· TOS, Thuis op Straat
· Wilskracht Werkt
· Krachtvrouwen Oude Westen
· Rotterdam United
· Chileense gemeenschap Rotterdam
· Voice of Afghan Woman
· Jasmijnplein, solidariteitsplein voor Syrië
· Casa Tiberias
· Koerdische Volksstichting Rotterdam
· Vereniging Ettaouhid
· Platform INS
· SKVR, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam
· Maas theater en dans
· WMDC/Grounds
· Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama
· Arab Camera Festival
· Acteursgroep Wunderbaum
· Sander de Kramer, tv-presentator KRO De Wandeling
· Carrie
· Willem Schinkel, bijzonder hoogleraar sociale theorie, Erasmus Universiteit Rotterdam
· Johan P. Mackenbach, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC
· Henk Oosterling, filosoof EUR, directeur Rotterdam Vakmanstad
· Alex Burdorf, hoogleraar Volksgezondheid Erasmus MC
· Bas Kwakman, directeur Poetry international
· Jules Deelder, nachtburgemeester
· Jana Beranová, voormalig stadsdichter
· Jeroen Naaktgeboren, voormalig stadsdichter
· Rien Vroegindeweij, dichter
· Marco Nijmeijer, dichter
· Maura Nijmeijer, kunstenaar
· Daniël Dee, voormalig stadsdichter
· Nico Haasbroek
· SP Rotterdam
· CU-SGP Rotterdam
· PvdA Rotterdam
· NIDA Rotterdam
· D66 Rotterdam
· GroenLinks Rotterdam
· CDA Rotterdam
· PvdD Rotterdam
Serene wake voor slachtoffers Fort Europa

Op 6 september 2015 herdachten zo'n tweehonderd mensen de slachtoffers die vielen en vallen in de toegenomen vluchtelingenstroom de afgelopen maanden. Met muziek, poezie en bevlogen toespraken werd stilgestaan bij de mensen die de dupe zijn van het falend Europees om de oorzaken van de vluchtelingenstroom weg te nemen. Maar er was ook hoop: De wake is een begin van solidariteit in woord en daad.

1 minuut stilte

Dichter voor Vrede Jana Beranová

De Rotterdamse filmmaker Rosh Abdelfatah vertelt van zijn reis door Noord-Syrië afgelpen maand

Spoken word van Stryder, wiens Palestijnse vader de tv uitzet als het nieuws uit zijn geboorteland voorbij komt

Syrische muziek van Oedspeler Kais Gorgis

Willem Schinkel plaatst het asieldebat in het juiste perspectief

De wake was georganiseerd door Welkom Onthaal, een samenwerkingsverband van Rotterdamse kerken, en werd gesteund door de Rotterdamse afdelingen van SP, Nida, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie-SGP. De wake was de aftrap voor het organiseren van verdere steun aan de vluchtelingen die Rotterdam zal gaan opnemen.Burgemeester Aboutaleb ontvangt manifest "Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen"

6 oktober 2015. Verschillende Rotterdamse organisaties hebben de handen ineen geslagen om de vluchtelingen welkom te heten in onze stad. Burgemeester Aboutaleb nam het gezamenlijk manifest 'Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen' in ontvangst in de commissiezaal van het stadhuis.
Burgemeester Aboutaleb nam het manifest 'Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen' in ontvangst van Dick Couvee (dominee Pauluskerk)

De organisaties, verenigd in 'Rotterdam verwelkomt vluchtelingen', zijn van mening dat deze mensen de ruimte verdienen om tot rust te komen. Alleen dan kunnen zij vervolgens een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Burak Yildiz (Nieuwe Universiteit) las een vlammend betoog tegen xenofobie voor namens de studenten

Na de eerste berichten over de grote vluchtelingenstromen hebben verschillende maatschappelijke en politieke organisaties het voortouw genomen om deze mensen welkom te heten in Rotterdam. Onder de noemer 'Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen' zijn praktische hulpinitiatieven in de stad gebundeld. Onderdeel van de samenwerking is het vergroten van de betrokkenheid van de Rotterdammers door middel van een manifest, inmiddels ondertekend door meer dan veertig organisaties en tientallen bekende Rotterdammers.
De bekendste (voormalige) vluchteling van Rotterdam, dichter Jana Beranová, las een ontroerend gedicht voor

Tijdens de overhandiging van het manifest werd ook de site rotterdamverwelkomtvluchtelingen.nl gelanceerd. Hierop zijn alle hulpinitiatieven gebundeld. Hier is ook het manifest te vinden met de uitnodiging aan alle Rotterdammers om dit statement te ondertekenen.▸ 2016


Stemmige wake voor gruwelen Aleppo

Vrijdagavond 16 december organiseerde Platform Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen een solidariteitswake voor het Syrische Aleppo. Geen toepasselijkere Nederlandse stad denkbaar dan Rotterdam, geen toepasselijkere locatie dan het beroemde beeld van Zadkine: De verwoeste stad. Het was een sobere maar indrukwekkende bijeenkomst waarin een bont gezelschap van 300 belangstellenden solidariteit betoonde aan de inwoners van Aleppo. Zoals één van de sprekers zei: ' Ik sta hier niet als moslim, niet als imam, maar als mens'.
In Syrië voltrekt zich een grote humanitaire ramp. De internationale gemeenschap heeft gefaald. Haar optreden heeft het conflict alleen maar verergerd en verlengd. Er is een oorlog, een machtsstrijd gaande waar de mensen in Syrië de dupe van zijn. Meer dan 280.000 doden, 13,5 miljoen mensen op de vlucht. Er is meer humanitaire steun nodig. Een vreedzame oplossing voor de oorlog en een ruimhartige opvang van vluchtelingen.