▸ Samen Hier

Het platform Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen doet mee aan het project Samen Hier van Justice & Peace.

Samen Hier is een landelijke beweging van bewoners en organisaties die de manier waarop mensen op de vlucht naar Nederland komen en de opvang van vluchtelingen wil veranderen, door middel van de implementatie van community sponsorship. Vooralsnog gebeurt dat door ondersteuning en begeleiding van kwetsbare mensen die worden gehervestigd vanuit de vluchtelingenkampen uit de regio. Zie: https://samenhier.nl/community-sponsorship/

Vrijwilligers gevraagd

In Rotterdam hebben in 2021 twee Samen Hier-groepen twee LHBT-vluchtingen uit Soedan begeleid. Vanaf de zomer worden drie Syrische gezinnen begeleid, vooral met inzet van vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp en enkele vrouwengroepen in Ommoord en Zevenkamp.

Op dit moment ligt er een verzoek aan de gemeente Rotterdam voor nog eens vier hervestigers (LHBT). De gemeente heeft ons gevraagd voor de begeleiding.

Wie heeft interesse? Graag informeren we jullie over wat het inhoudt. Eerdere vrijwilligers hebben het als zeer positief ervaren, dit rechtstreekse contact en hulp was voor beide kanten (vrijwilligers en hervestigers) een rijke ervaring. De nieuwkomers voelden zich welkom. Zie: https://samenhier.nl/over-samen-hier/


▸ Help vluchtelingen de taal leren, ontmoet de wereld

Veel nieuwkomers willen graag snel de taal leren. Daar zijn scholen voor. De taal leer je pas echt door met mensen te praten. Bovendien doe je dan contacten op en leer je van elkaars cultuur. Je ontmoet de hele wereld in Rotterdam.

Het platform werk samen met enkele taalgroepen.

Café NL
Dit is een praatgroep in leeszaal West, Rijnhoutplein 3. Het is acht jaar geleden opgezet voor Syrische vluchtelingen maar iedereen is welkom. Elke zaterdag van 14 tot 16 uur, laagdrempelig en gezellig en soms ook groot feest zoals met vijfjarig bestaan. zie: https://www.facebook.com/CafeNLRotterdam/

Walking & Talking
Walking and Talking is de Nederlandse spreekvaardigheid oefenen op een leuke, gezonde en actieve manier. Wandel met ze mee. zie: https://walkingtalking.nl/nl/

Vrijwilligers gevraagd
Er zijn overal meer vrijwilligers nodig. In de praatgroepen, op de boten, tijdens het wandelen. Heb je tijd, geef je op: rotterdamverwelkomtvlucht@gmail.com


Pagina nog in ontwikkeling: meer volgt